#
#
#

Zima 2022

#

Navigace

Obsah

23-01-2023

Typ: ostatní
Informace o telefonních číslech k nahlášení volby do přenosné volební schránky pro volbu prezidenta republiky 2023

Podle ust. § 41 odst. 8 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Požadavky na hlasování do přenosné volební schránky na tel. čísle 516 467 244 nebo 778 528 074.

Vytvořeno: 23. 1. 2023
Poslední aktualizace: 23. 1. 2023 14:32
Autor: Pavel Chlup