#

Jaro 2024

#

Jaro 2024

#

Jaro 2024

#

Navigace

Obsah

Vyhlášky a nařízení obce Okrouhlá

 

Platné obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV):

* OZV 1/2011 účinná od 22.9.2011 - O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
* OZV 1/2013 účinná od 28.9.2013 - Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci
* OZV 1/2015 účinná od 26.3.2015 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
                                                                 a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
                                                                 na území obce
* OZV 2/2015 účinná od 26.3.2015 - Stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
* OZV účinná od 1.1.2024 - O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
* OZV účinná od 1.1.2024 - O místním poplatku ze psů
* OZV účinná od 1.1.2024 - O místním poplatku z pobytu

 

Platná nařízení:

* Nařízení 1/2015 účinné od 14.4.2015 - Tržní řád

Stránka

  • 1